Kinh Rải Tâm Từ Metta Chanting

Kinh Rải Tâm Từ Metta Chanting

Metta Chanting Rải tâm từ
Ahaṃ avero homi
Abyāpajjo homi
Anīgho homi Sukhī attānaṃ pariharāmi
Nguyện cho tôi thoát được mọi oan trái.tâm không phiền não.

thân không đau đớn.
thân tâm được an lạc.

Mama mātā-pitu-ācariyā ca nātimittā ca Sabrahmācarino caAverā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Nguyện cầu cho cha mẹ, thầy tổ, bà con, bạn bè và đạo hữuthoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmim ārāme sabbe yoginoAverā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Nguyện cầu cho tất cả thiền sinh nơi đây thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmay  ārāme sabbe bikkhu sāmanarā ca upāsaka – upasikāyo caAverā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu 

Nguyện cầu cho tất cả chư tăng, sa di, nam và nữ cư sĩ ở nơi đâythoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhākam catupaccaya – dāyakāAverā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu 

Nguyện cầu cho tất cả thí chủ cúng dường bốn loại đồ dùng (cho chư tăng, ni)thoát khỏi mọi oan trái,

tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhākam ārakkha – devatā, imasmim vihāre  imasmim āvāse imasmim ārāme
Ārakkha devatāAverā hontuAbyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu 
Nguyện cầu cho tất cả chư thiên hộ trì ở tu viện này, ở chổ ở này, ở khu vực này,
các chư thiên hộ trì, 
thoát khỏi mọi oan trái,
tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Sabbe sattā, sabbe pāṇā, sabbe bhūtā, sabbe puggalā, sabbe attabhāvapariyāpannā,sabba itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, sabbe anariyā, sabbe devā,
sabbe manussā, sabbe vinipātikā

Averā hontu

Abyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Dukkhā muccantu

Yatāladdha – sampattito mā vigacchantu

Kamassakā

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh, các loài có hô hấp, các loài động vật, các loài sinh vật, các loài có thân và tâm,
tất cả nữ giới, nam giới, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người,(và) chúng sanh trong bốn cõi khổ
thoát khỏi mọi oan trái,
tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc,

hết khổ đau,

không bị tước đoạt hạnh phúc đã có.

Mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Puratthimāya disāya, Pacchimāya disāya, Uttarāya disāya, Dakkhiṇāya disāya,
Puratthimāya anudisāya, Pacchimāya anudisāya, Uttarāya anudisāya, Dakkhiṇāya anudisāya, Heṭṭhimāya disāya, Uparimāya disāya.
Nơi hướng Ðông, Nơi hướng Tây,
Nơi hướng Bắc, Nơi hướng Nam, 
Nơi hướng Ðông Nam, Nơi hướng Tây Bắc, Nơi hướng Ðông Bắc, Nơi hướng Tây Nam, Nơi hướng dưới, Nơi hướng trên.
Averā hontuAbyāpajjā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṃ pariharantu

Dukkhā muccacntu

Yatāladdha – sampattito mā vigacchantu

Kamassakā

thoát khỏi mọi oan trái,tâm không phiền não,
thân không đau đớn,

giữ gìn thân tâm được an lạc,

hết khổ đau,

không bị tước đoạt hạnh phúc đã có.

Mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Uddham yāva bhavaggā ca Adho yāva avīcito 

Samantā cakkavālesu 

Ye sattā pathavī – carā

Abyāpajjha niverā ca 

Niddukkhā ca nupaddavā

Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, 

trong toàn thể vũ trụ, 

tất cả  chúng sanh đi trên đất,

được thoát khỏi phiền não và thù hận, 

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Uddham yāva bhavaggā ca Adho yāva avīcito 

Samantā cakkavālesu 

Ye sattā udake – carā

Abyāpajjha niverā ca 

Niddukkhā ca nupaddavā

Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, 

trong toàn thể vũ trụ, 

tất cả  chúng sanh sống trong nước,

được thoát khỏi phiền não và thù hận, 

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Uddham yāva bhavaggā ca Adho yāva avīcito 

Samantā cakkavālesu 

Ye sattā ākāse – carā

Abyāpajjha niverā ca 

Niddukkhā ca nupaddavā

Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, 

trong toàn thể vũ trụ, 

tất cả  chúng sanh ở trong không gian,

được thoát khỏi phiền não và thù hận, 

tránh được đau đớn và hiểm nguy.

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Buddham pūjemiImāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Dhammam pūjemi

Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā Sangham pūjemi

Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Đức Phật Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Pháp Bảo Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường Tăng Bảo 
Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā mātāpitaro pūjemi Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường cha mẹ 
Imāya Dhammā ‘nudhammapatipattiyā ācariye pūjemi Bằng sự thực hành đúng Chánh Pháp,
con xin cúng dường thầy tổ 
Addhā  imāya patipadāya jarāmaranamhā parimusissāmiIdam me puññam āsavakkhayāvaham hotu

Idam me silam magga – phala ñănassa paccayo hotu

Với việc hành thiền này, nguyện cho tôi thoát khỏi sự khổ của già và chếtNguyện cho những phước lành của tôi
dẫn đến sự tận diệt những lậu hoặc 

Nguyện cho giới đức (trong sạch) của tôi
sẽ là duyên lành dẫn đến Đạo và Quả

Idam no puñña – bhāgam sabbasattānam dema Chúng tôi xin hồi hướng phước báu
đến tất cả chúng sanh
Sabbe sattā sukhitā hontu Nguyện cầu tất cả chúng sanh được an vui
Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! Lành thay!
5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x